Annonce

Annonce

Der er foretaget hundredvis af analyser af faldtal for at skaffe data til app’en. Her er Jesper Fog-Petersen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, i gang med at klippe aks til en analyse.

Ny app skal hjælpe til at høste kvalitet

Faldtallet i rug påvirkes af vejret, og perioder med nedbør og fugtigt vejr før høst forringer bagekvaliteten. En ny app skal guide til rettidig høst.

Perioder med regn før høst er med til at nedbryde stivelsen i rugkerner. Dermed falder det såkaldte faldtal, bagekvaliteten forringes, og i værste fald er partiet ubrugeligt til brød.

Derfor skal brødrug høstes så snart, den er høstmoden, så man ikke risikerer, at kernerne begynder at spire i akset. Det kan dog være vanskeligt at ramme det rette høsttidspunkt præcist uden at tage hyppige analyser af kornet, og selv med analyser kan det være svært at få retvisende værdier.

Det fortæller økologikonsulent og projektleder Malene Kræfting, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, som sammen med firmaet FieldSense udvikler en app, der kan støtte landmandens beslutning om høst.

”App’en er klar i en prototype – den ligger faktisk allerede i App Store og andre steder, hvor man henter apps. Vi havde håbet, den var klar til brug fra høsten 2022, men desværre viser de mange faldtalsanalyser, som vi har foretaget i projektet for at udvikle app’en, at det er svært at få retvisende data frem,” siger Malene Kræfting, som derfor håber at kunne skaffe finansiering til at dykke dybere i denne problematik i et senere projekt.

”Vi skal forske mere i de faktorer, der påvirker faldtallet. Der er formentlig behov for at systematisere udtagningen af prøver til analyse. Dug på kernerne og for lang tid, fra prøven udtages, til den analyseres, er nogle af de faktorer, der kan forstyrre billedet. Desuden kan en afgrøde stå meget uens på samme mark. Tørke og fugtige områder, lejesæd og ukrudt – alle disse faktorer gør, at afgrøden afmodner uens, og derfor bliver resultatet af analysen også nemt usikker,” forklarer Malene Kræfting.

Sammenligner egen mark med prøvemark

App’en samler data om faldtal, sort, såtidspunkt samt lokale vejrdata. Det giver landmanden mulighed for at vurdere sin egen rugmark i forhold til en sammenlignelig mark og derved få en ide om, på hvilket niveau faldtallet er, og om afgrøden skal høstes nu eller senere.

Ambitionen er, at app’en en dag kan leve på kommercielle vilkår. Mange virksomheder, der handler med og forarbejder kvalitetskorn, har interesse i en bedre kvalitet af råvaren, og afregningsprisen til landmanden afhænger i høj grad af faldtallet, så der er mange penge at hente for begge parter ved at høste på det rette tidspunkt.

Mens vi venter på valide data, der kan fyldes i app’en, gælder de gode gamle råd om høst af brødrug stadig, pointerer Malene Kræfting:

”Så snart kernen er moden, skal man høste. Derfra går det kun nedad med faldtallet, hvis der kommer ustabilt vejr,” understreger hun.

Indsamling af data om faldtal og udviklingen af app’en sker i projektet 'Høst, tørring og kvalitet af økologisk korn', hvis formål blandt andet er at øge anvendelsen af dansk produceret brødkorn og mindske behovet for importeret korn.

Faldtallet i rug skal optimalt være over 140. Er det lavere, bliver bageegenskaberne dårligere, og man får klæge brød, som har tendens til at falde sammen.

Flere artikler fra samme sektion

Jagten er sat ind på »Årets Unge Landmand«

Landbrug & Fødevarer kårer for ottende år i træk ”Årets Unge Landmand”, og alle har mulighed for at indstille sin favorit blandt landbrugets unge talenter.

10-08-2022 2 minutter Events

Mekanikere må være kreative for at holde høsten i gang

Hvis maskinerne svigter i denne høstsæson, må mekanikerne ofte tænke kreativt for at holde hjulene i gang. Der er nemlig leveringsproblemer og ventetid på mange reservedele.

09-08-2022 2 minutter Høst

Sommervarmen vender tilbage - og øger risikoen for brand under høsten

I de kommende dage vender sommervarmen tilbage. Forsikringsselskabet Topdanmark opfordrer landmænd og ansatte i landbruget til at være ekstra opmærksomme på risiko for brand i den tørre høstsæson.

08-08-2022 2 minutter Høst